گروه خدمات : ماکت سازی

نام پروژه : ماکت سازی مجتمع ساختمانی افق اکباتان

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
مجتمع ساختمانی افق اکباتان
مدت زمان انجام پروژه :
38 روز

ماکت سازی مجتمع ساختمانی افق اکباتان کارفرما :مجتمع ساختمانی افق اکباتان مقیاس : ۱/۱۰۰

آخرین نمونه کارهای ماکت سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین گاز

ماکت سازی توربین گاز