گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت آلکواستون

تاریخ درج مطلب :
1394/11/30
نام شرکت :
آلکواستون
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت  آلکواستون  به مساحت 300 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون