گروه خدمات : ماکت سازی

نام پروژه : ماکت سازی مجتمع اداری تجاری وطن تاجیکستان

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
وطن تاجیکستان
مدت زمان انجام پروژه :
53 روز

ماکت سازی مجتمع اداری تجاری وطن تاجیکستان  کارفرما : مجتمع اداری تجاری وطن تاجیکستان

مقیاس : ۱/۱۰۰ 

آخرین نمونه کارهای ماکت سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین گاز

ماکت سازی توربین گاز