گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت شیر آلات ریمر

تاریخ درج مطلب :
1394/11/30
نام شرکت :
شیر آلات ریمر
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت شیر آلات ریمر  به مساحت 30 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون