گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت TitanBiotech

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
TitanBiotech
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت TitanBiotech  به مساحت 40 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ایران هلت تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی پراتیک

غرفه سازی پراتیک

غرفه سازی تراول استارت

غرفه سازی تراول استارت

غرفه سازی ارتباطات رهکام ایرانیان

غرفه سازی ارتباطات رهکام ایرانیان

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران