گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
قرارگاه خاتم الانبیا
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا به مساحت 200 متر مربع در نمایشگاه بین المللی نفت تهران در سال 92  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون