گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت Green Tea

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
Green Tea
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت  Green Tea به مساحت 250 متر مربع در نمایشگاه بین المللی تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی پراتیک

غرفه سازی پراتیک

غرفه سازی تراول استارت

غرفه سازی تراول استارت

غرفه سازی ارتباطات رهکام ایرانیان

غرفه سازی ارتباطات رهکام ایرانیان

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران