گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت SON

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
SON
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت SON به مساحت 330 متر مربع در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران در سال 92  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون