گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت آلکواستون

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
آلکواستون
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت الکواستون به مساحت 250 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در سال 92  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس