گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت دارو پخش

تاریخ درج مطلب :
1396/02/30
نام شرکت :
داروسازی زاگرس فارمد (دارو پخش)
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی نمایشگاهی شرکت داروسازی زاگرس فارمد (دارو پخش)
موقعیت نمایشگاهی : نمایشگاه دام و طیور تبریز 
نوع غرفه : جزیره مساحت : 200 متر مربع
زمان ساخت 48 ساعت
زمان اجرا : 48 ساعت بصورت شبانه روزی 
طراحی غرفه و اجرا در اردیبهشت ماه سال 1396 توسط :گروه ارشد اکسپوآرت
مقالات مرتبط : نقد و بررسی طراح غرفه سازی ، نقد و بررسی طراحی میز پذیرش در غرفه سازی ، ضریب موفقیت غرفه سازی در نمایشگاه

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون