گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت شبکه نگار

تاریخ درج مطلب :
1396/01/23
نام شرکت :
شبکه نگار
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت شبکه نگار
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه بین المللی الکامپ
نوع غرفه : سه بَر یا شبه جزیره
مساحت : 170 متر مربع در دو طبقه
زمان ساخت 48 ساعت
زمان اجرا 24 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا در سال 95
توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون