گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

تاریخ درج مطلب :
1395/10/16
نام شرکت :
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
مدت زمان انجام پروژه :
1 روز

طراحی و غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه راه و شهرسازی 
نوع غرفه : جزیزه
مساحت :   400 متر مربع
زمان ساخت 24 ساعت
زمان اجرا 24 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا در سال 95  توسط :گروه ارشد اکسپوآرت 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون