گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

تاریخ درج مطلب :
1395/10/16
نام شرکت :
ریخته گری تراکتورسازی ایران
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه متالورژی 
مساحت :   100 متر مربع
سال ساخت غرفه : 95
زمان ساخت: 24 ساعت
زمان اجرا در نمایشگاه: 48 ساعت
طراحی غرفه و اجرا  توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون