گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت دارو پخش

تاریخ درج مطلب :
1395/05/05
نام شرکت :
دارو پخش
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت دارو پخش
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه : جزیزه
مساحت :   140 متر مربع
سال ساخت غرفه : آبان ماه 95
طراحی غرفه و اجرا  توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون