گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت زاگرس

تاریخ درج مطلب :
1395/08/25
نام شرکت :
دارو پخش
مدت زمان انجام پروژه :
1 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت زاگرس
  مساحت غرفه :  175 متر مربع
ساخته شده در : نمایشگاه بین المللی دام و طیور
   سال : 95
طراحی و ساخت غرفه  توسط گروه ارشد اکسپوآرت 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون