گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت پارس موتور

تاریخ درج مطلب :
1395/08/25
نام شرکت :
MG پارس موتور
مدت زمان انجام پروژه :
11 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت پارس موتور  کسب عنوان برترین غرفه  
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه خودرو تبریز
نوع غرفه : جزیزه
مساحت :   1500 متر مربع
سال ساخت غرفه : مهر ماه 95
طراحی غرفه و اجرا  توسط :گروه ارشد اکسپوآرت
 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون