گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت ویستار

تاریخ درج مطلب :
1393/05/27
نام شرکت :
ویستار
مدت زمان انجام پروژه :
7 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت  ویستار در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

پارامترهای موثر در غرفه سازی را در اینجا ببینید

گروه ارشد اکسپوآرت در این غرفه سازی مشاور امور نمایشگاهی این شرکت بوده و برنامه ریزی در غرفه سازی را در موفقیت این غرفه انجام داده است 

 

برنامه ریزی غرفه سازی

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون