گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت سرمایه گذاری غدیر

تاریخ درج مطلب :
1394/06/27
نام شرکت :
صندوق سرمایه گذاری غدیر
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

 نمونه کار غرفه سازی  گروه ارشد اکسپوآرت 

غرفه سازی  صندوق سرمایه گذاری غدیر 

غرفه شما بی دلیل موفق نمیشود  .اگر قرار است در یک رویداد حضور یابید بهتر است حداقل از ۶ ماه قبل برای آن برنامه‌ریزی کنید و تمام جنبه‌های حضور در یک رویداد را بسنجید و سپس وارد کار شوید. 

طراحی غرفه، استفاده از کارکنان آموزش دیده، پذیرایی درست، رعایت تمامی نکات در ارتباط عمومی با مخاطبان، انتخاب بهترین هدیه، انتخاب بهترین بنر تبلیغاتی و در نهایت انتخاب بهترین مکان برای غرفه در هنگام ثبت‌نام چند بایدی هستند که در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و اگر یکی از آنها مشکل‌دار باشد دیگر بخش‌ها نیز دچار اخلال خواهد شد. 

 

 

 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون