گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : طراحی غرفه سازی شرکت روژن آزما

تاریخ درج مطلب :
1394/08/27
نام شرکت :
روژن آزما
مدت زمان انجام پروژه :
3 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت روژن آزما در نمایشگاه بین المللی تهران توسط بخش غرفه سازی گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است. در این غرفه تکنیک های  رعایت نکات امنیتی در غرفه سازی نمایشگاهی و اصول ارائه کارت ویزیت در غرفه نمایشگاهی در غرفه سازی  مورد استفاده قرار گرفته است . 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون