گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : طراحی و غرفه سازی شرکت پاناسونیک

تاریخ درج مطلب :
1394/10/28
نام شرکت :
پاناسونیک
مدت زمان انجام پروژه :
-24 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت لپ لپ در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است. در این غرفه تکنیک های  غرفه سازی مورد استفاده شده است . 

آداب برخورد با مخاطبان غیرمرتبط در غرفه : آداب برخورد با مخاطبان غیرمرتبط

برنامه‌ریزی برای یک غرفه سازی  نمایشگاهی ۴روزه  : برنامه‌ریزی برای یک نمایشگاه ۴روزه

آیا میدانید با یک غرفه زیبا به تنهایی موفق نخواهید شد توصیه ما به شما  خواندن مقاله نه همین غرفه زیباست نشان‌موفقیت است 

 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون