گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : طراحی و ساخت غرفه شرکت مانیران

تاریخ درج مطلب :
1394/11/01
نام شرکت :
مانیران
مدت زمان انجام پروژه :
0 روز

غرفه سازی  شرکت مانیران
 

طراحی و غرفه سازی شرکت مانیران در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه  : عادی
مساحت :   35 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  94
طراحی غرفه  توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 14 روز و انجام پروژه 72 ساعت

مقالات ویژه این غرفه : 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در غرفه نمایشگاهی

بایسته های غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون