گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت مهاب قدس

تاریخ درج مطلب :
1394/11/03
نام شرکت :
مهاب قدس
مدت زمان انجام پروژه :
4 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت مهاب قدس در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه  : عادی
مساحت :   15 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  94
طراحی غرفه  توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 14 روز و انجام پروژه 72 ساعت

مقالات ویژه این غرفه : 

غرفه سازی در نمایشگاه فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی

چه نمایشگاهی برای غرفه سازی مناسب است ؟

مهمترین نکات برای مدیران غرفه نمایشگاهی

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون