گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت بازرگانی مکرر

تاریخ درج مطلب :
1394/11/05
نام شرکت :
شرکت فنی مهندسی بازرگانی مکرر
مدت زمان انجام پروژه :
3 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت فنی مهندسی بازرگانی مکرر در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران

نوع غرفه  : عادی
مساحت :  12 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  93
طراحی غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 8 روز و انجام پروژه 72 ساعت

مقالات مرتبط با این غرفه سازی :

آنچه از قوانین غرفه‌سازی باید بدانید

تاثیر نوآوری در غرفه سازی و جذب مخاطبان

۵ «باید» برای برگزاری غرفه موفق

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون