گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت کاردمیر ترکیه

تاریخ درج مطلب :
1394/11/06
نام شرکت :
کاردمیر ترکیه
مدت زمان انجام پروژه :
4 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت کاردمیر ترکیه در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران

نوع غرفه  : عادی
مساحت :   22 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  93
طراحی غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 8 روز و انجام پروژه 72 ساعت

مقالات مرتبط با این غرفه سازی :

اصول غرفه سازی در نمایشگاه

دانستنی‌های مهم درباره غرفه‌های ارزی

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس