گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت هژیر صنعت

تاریخ درج مطلب :
1394/11/13
نام شرکت :
هژیر صنعت
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت هژیر صنعت در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه  : عادی
مساحت :   40 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  93
طراحی غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 20 روز و انجام پروژه 72 ساعت

 

مقالات مرتبط با این غرفه سازی :

۵ راز موفقیت کارآفرینان در نمایشگاه

چگونگی به مخاطبان غرفه خود کارت ویزیت بدهیم ؟

 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون