گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت دبیر

تاریخ درج مطلب :
1395/05/06
نام شرکت :
دبیر
مدت زمان انجام پروژه :
1 روز

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی ایران هلت (مرکز همایشهای برج میلاد)
نوع غرفه  :  جنس ام دی اف گلاس
مساحت :   40 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  95 
طراحی غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 25 روز و انجام پروژه 15 ساعت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون