گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت باهر مهد

تاریخ درج مطلب :
1395/05/06
نام شرکت :
باهر مهد
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

موقعیت نمایشگاهی  :نمایشگاه بین المللی تجهیزات چشم پزشکی (هتل المپیک)
مساحت :  60  متر مربع  
سال ساخت غرفه :  95 
طراحی غرفه سازی  توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 7 روز 
 

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون