گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت آرسین پل آسیا

تاریخ درج مطلب :
1395/05/06
نام شرکت :
آرسین پل آسیا
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

موقعیت نمایشگاهی  :نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر تهران
نوع غرفه  :  یک بر باز 
مساحت :   50 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  95 
انجام غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس