گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت آرسین پل آسیا

تاریخ درج مطلب :
1395/05/06
نام شرکت :
آرسین پل آسیا
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

موقعیت نمایشگاهی  :نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر تهران
نوع غرفه  :  یک بر باز 
مساحت :   50 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  95 
انجام غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون