گروه خدمات : ماکت سازی

نام پروژه : مجتمع تجاری مسکونی کوهسار

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
مجتمع تجاری مسکونی کوهسار
مدت زمان انجام پروژه :
38 روز

ماکت سازی مجتمع تجاری مسکونی کوهسار مقیاس : ۱/۱۰۰

آخرین نمونه کارهای ماکت سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت سازی راهنمای بخش رنگ آمیزی پارس خودرو

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت نقشه توپوگرافی دریای خزر

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه خطوط توزیع برق منطقه ای خوزستان

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی نقشه ترانزیت جاده ای ایران ،عراق ،‌سوریه

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین بخار

ماکت سازی توربین گاز

ماکت سازی توربین گاز