هدایای تبلیغاتی

تعریف هدایای تبلیغاتی عبارت است از وسایلی که برند فرد یا شرکت عرضه کننده محصول را در ذهن مشتری حکاکی کند و برای مخاطب یادگار ماندگاری باشد تا خدمات موسسه مذکور را از یاد نبرد. هدایای تبلیغاتی گستره وسیعی دارند که از جاسوئیچی گرفته تا اتومبیل و کالاهای لوکس در این زمره قرار می گیرند. هدایای تبلیغاتی در عرصه بازارهای رقابتی را می توان به اختصار در این موارد بیان کرد:

 

۱-جلب اعتماد و احترام و ایجاد احساس آرامش و صمیمیت مشتری
۲-از بین بردن پیش زمینه های ذهنی منفی مشتری
۳-کمرنگ کردن اعتقاد روابط بر حسب کسب سود در بین طرفین
۴-ماندگار کردن خاطره دیدار در ذهن و حافظه مشتری
۵-حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید

آخرین پروژه انجام شده:

هدایای تبلیغاتی

تاریخ درج مطلب :
1395/11/13
مدت زمان انجام پروژه :
0 روز

به زودی

نمونه کارهای هدایای تبلیغاتی