غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی شرکت ویستار

تاریخ درج مطلب :
1393/05/27
مدت زمان انجام پروژه :
7 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت  ویستار در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

پارامترهای موثر در غرفه سازی را در اینجا ببینید

گروه ارشد اکسپوآرت در این غرفه سازی مشاور امور نمایشگاهی این شرکت بوده و برنامه ریزی در غرفه سازی را در موفقیت این غرفه انجام داده است 

 

برنامه ریزی غرفه سازی

نمونه کارهای غرفه سازی