غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی گروه صنعتی کاوه

تاریخ درج مطلب :
1394/11/14
مدت زمان انجام پروژه :
4 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت گروه صنعتی کاوه در نمایشگاه بین المللی تهران توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

موقعیت نمایشگاهی  : نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه  : عادی
مساحت :   20 متر مربع  
سال ساخت غرفه :  93
طراحی غرفه توسط  :گروه ارشد اکسپوآرت طی 20 روز و انجام پروژه 72 ساعت

 

مقالات مرتبط با این "غرفه سازی"

تاثیر استند در تبلیغات غرفه نمایشگاهی

در غرفه خود از مخاطبان چه سوالاتی بپرسیم ؟

 

 

نمونه کارهای غرفه سازی

غرفه سازی شرکت هژیر صنعت

غرفه سازی شرکت هژیر صنعت

غرفه سازی گروه حساب رایان

غرفه سازی گروه حساب رایان

غرفه سازی شرکت اینفو سک

غرفه سازی شرکت اینفو سک

غرفه سازی شرکت کاردمیر ترکیه

غرفه سازی شرکت کاردمیر ترکیه

غرفه سازی شرکت بازرگانی مکرر

غرفه سازی شرکت بازرگانی مکرر

غرفه سازی لنا یزد

غرفه سازی لنا یزد

غرفه سازی شرکت مهاب قدس

غرفه سازی شرکت مهاب قدس

غرفه سازی شرکت لپ لپ

غرفه سازی شرکت لپ لپ

طراحی و ساخت غرفه شرکت مانیران

طراحی و ساخت غرفه شرکت مانیران