غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی شرکت تراکتورسازی تبریز

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت تراکتورسازی به مساحت 120 متر مربع در نمایشگاه بین المللی متالوژی تهران در سال 94 توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

نمونه کارهای غرفه سازی

غرفه سازی شرکت سرسید آزاده

غرفه سازی شرکت سرسید آزاده

غرفه سازی شرکت رودریگر ترکیه

غرفه سازی شرکت رودریگر ترکیه

غرفه سازی شرکت آلکواستون

غرفه سازی شرکت آلکواستون

غرفه سازی شرکت کارگزاری ایران

غرفه سازی شرکت کارگزاری ایران

 غرفه سازی شرکت پرایم

غرفه سازی شرکت پرایم

غرفه سازی شرکت آچاچی

غرفه سازی شرکت آچاچی

غرفه سازی شرکت برنا ایستا

غرفه سازی شرکت برنا ایستا

غرفه سازی شرکت گلنان

غرفه سازی شرکت گلنان

غرفه سازی شرکت گسترش صنعت

غرفه سازی شرکت گسترش صنعت