غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی شرکت HongyuChina

تاریخ درج مطلب :
1394/11/30
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت HongyuChina  به مساحت 30 متر مربع در نمایشگاه بین المللی ایران هلت در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

نمونه کارهای غرفه سازی

غرفه سازی بالاست نیجریه

غرفه سازی بالاست نیجریه

غرفه سازی شرکت TitanBiotech

غرفه سازی شرکت TitanBiotech

غرفه سازی برزیل

غرفه سازی برزیل

غرفه سازی شرکت نفت و گاز محمدیان

غرفه سازی شرکت نفت و گاز محمدیان

غرفه سازی شرکت نواندیشان ریل ایرانیان

غرفه سازی شرکت نواندیشان ریل ایرانیان

غرفه سازی شرکت ماکسی بل

غرفه سازی شرکت ماکسی بل

غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا

غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا

غرفه سازی شرکت Green Tea

غرفه سازی شرکت Green Tea

غرفه سازی شرکت SON

غرفه سازی شرکت SON