غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی سازمان منطقه تجاری ارس

تاریخ درج مطلب :
1394/11/30
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی سازمان منطقه تجاری ارس  به مساحت 30 متر مربع در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

نمونه کارهای غرفه سازی

غرفه سازی شرکت الدورا

غرفه سازی شرکت الدورا

غرفه سازی شرکت تابان الکترونیک

غرفه سازی شرکت تابان الکترونیک

غرفه سازی سازمان حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی سازمان حمل و نقل جاده ای

غرفه سازی شرکت الکومسان ترکیه

غرفه سازی شرکت الکومسان ترکیه

غرفه سازی شرکت آلکواستون

غرفه سازی شرکت آلکواستون

غرفه سازی شرکت شیر آلات ریمر

غرفه سازی شرکت شیر آلات ریمر

غرفه سازی شرکت هیوا تهویه

غرفه سازی شرکت هیوا تهویه

غرفه سازی شرکت دسلدوف آلمان

غرفه سازی شرکت دسلدوف آلمان

غرفه سازی شرکت بالاست

غرفه سازی شرکت بالاست