غرفه سازی

یکی از مهمترین فعالیت های هر بنگاه اقتصادی ترویج فروش یا sales promotion  میباشد.درهمین رابطه شرکتها با حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی به این امر خطیر می پردازد. بدیهی است حضور قوی و توانمند در نمایشگاهها ضمن ایجاد تصویری مثبت در اذهان بازدید کنندگان موجب ارتقای سطح فروش می گردد. به همین منظور شرکتها با غرفه سازی و ایجاد فضای بصری شکیل در نمایشگاهها سعی در مطرح نمودن خود در فرمتی کاملا جذاب می نماید. در همین راستا گروه اکسپوآرت با بهره گیری از متخصصین خود در امور معماری و طراحی صنعتی  و  غرفه سازی خدمات حرفه ای خویش را ارایه می نماید.
 

 

آخرین پروژه انجام شده:

غرفه سازی شرکت دارو پخش

تاریخ درج مطلب :
1395/05/05
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت دارو پخش
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه بین المللی تهران
نوع غرفه : جزیزه
مساحت :   140 متر مربع
سال ساخت غرفه : آبان ماه 95
طراحی غرفه و اجرا  توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

نمونه کارهای غرفه سازی

غرفه سازی شرکت مک استایلر

غرفه سازی شرکت مک استایلر

غرفه سازی شرکت متین تجارت

غرفه سازی شرکت متین تجارت

غرفه سازی مجتمع دشت نور

غرفه سازی مجتمع دشت نور

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت توانا ابزار پرتو

غرفه سازی شرکت توانا ابزار پرتو

غرفه سازی شرکت پویا پلیمر

غرفه سازی شرکت پویا پلیمر

غرفه سازی دبیر

غرفه سازی دبیر

غرفه سازی شرکت ایران ممکو

غرفه سازی شرکت ایران ممکو

غرفه سازی شرکت اینتچ

غرفه سازی شرکت اینتچ