گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
قرارگاه خاتم الانبیا
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی قرارگاه خاتم الانبیا به مساحت 200 متر مربع در نمایشگاه بین المللی نفت تهران در سال 92  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر