گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت Green Tea

تاریخ درج مطلب :
1394/11/29
نام شرکت :
Green Tea
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت  Green Tea به مساحت 250 متر مربع در نمایشگاه بین المللی تهران در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است.

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر