گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی تراول استارت

تاریخ درج مطلب :
1396/02/05
نام شرکت :
تراول استارت
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی  شرکت  تراول استارت
موقعیت نمایشگاهی :نمایشگاه گردشگری تهران 
نوع غرفه : جزیره
مساحت : 120 متر مربع
زمان ساخت 48 ساعت
زمان اجرا 48 ساعت بصورت شبانه روزی
طراحی غرفه و اجرا در سال 95 توسط :گروه ارشد اکسپوآرت

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت شبکه نگار

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت مهندسی پزشکی نوین

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی شرکت نوبر سبز

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی سفارت برزیل

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کولوپلاست

غرفه سازی شرکت پارس فرارون

غرفه سازی شرکت پارس فرارون