گروه خدمات : غرفه سازی

نام پروژه : غرفه سازی شرکت مک استایلر

تاریخ درج مطلب :
1394/12/10
نام شرکت :
مک استایلر
مدت زمان انجام پروژه :
2 روز

طراحی و غرفه سازی شرکت مک استایلر به مساحت 50 متر مربع در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در سال 94  توسط گروه ارشد اکسپوآرت انجام پذیرفته است

آخرین نمونه کارهای غرفه سازی گروه ارشد اِکسپوآرت

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت دارو پخش

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت پارس موتور

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت زاگرس

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر

غرفه سازی شرکت دبیر