با افتخار :فناوری‌های سمت سرور و کلاینت مورد استفاده در سایت جاری

فناوری‌های سمت سرور فناوری‌های سمت کلاینت
موتور اصلی سایت ASP.NET MVC 6 فریم ورک پایه جاوا اسکریپتی سایت jQuery
بانک اطلاعاتی مورد استفاده SQL Server 2014 فریم ورک پایه متون متحرک وب سایت Animation
پایه سایت .NET Framework 4.6.1 فریم ورک پایه نمایش زبان flagIcon
کتابخا‌نه مورد استفاده جهت بررسی کارآیی سایت MiniProfiler طراحی فریم ورک اختصاصی طراحی رسپانسیو توسط حمید رضا مریدی
کتابخانه ثبت وقایع سیستم Expoart Log Profiler فونت ها : ایران یکان کوفی
فشرده سازی پشتیبان‌ها Ionic.Zip.Reduced Google ReCaptcha جهت تشخیص انسان از ربات
فناوری دسترسی به داده Entity Framework code-first FancyBox اسلایدر
کامپایلر ویووهای سایت RazorGenerator lazy loading برای عکس های وب سایت
تعاریف Strongly typed مسیرها T4MVC
تزریق وابستگی‌ها StructureMap
چند زبانه بودن وب سایت Globalization
موتور جستجوی سایت Lucene.Net
موتور هوشمند اخبار توسط طحانیان
ساخت قالب داده هوشمند برای سئو توسط طحانیان
RSS Generator توسط طحانیان
SiteMap Generator توسط طحانیان
سرور اختصاصی توسط طحانیان

آماده اجرای سامانه های پیشرفته تحت وب هستیم

سازگار وب گروه ارشد اکسپوآرت